Over Bertha Elzinga

Welkom op mijn website en wat leuk dat je wat meer over mij wilt weten. Ik ben Bertha Elzinga. Sinds 2017 heb ik mijn eigen acupunctuurpraktijk.

Achtergrond in Westerse medische wereld

In 1995 ben ik afgestudeerd als verpleegkundige. Ik heb jarenlang in diverse ziekenhuizen gewerkt, waaronder het Lorentz Ziekenhuis in Zeist en het Martini Ziekenhuis in Groningen, op verschillende afdelingen. In 2000 heb ik daar voor de maatschap interne geneeskunde een research polikliniek mogen oprichten. Na mijn functie als coördinator medisch wetenschapsbureau in het ziekenhuis in Almere, heb ik nog een paar jaar in de farmaceutische industrie gewerkt. Zodoende is mijn kennis van de reguliere, westerse geneeskunde breed ontwikkeld.

Verdieping in Oosterse geneeswijzen

Door de migraine die mijn zoon al op jonge leeftijd ontwikkelde, kwam ik in aanraking met acupunctuur. Ik raakte al snel gefascineerd door deze oosterse vorm van geneeskunde. Zo’n mooie geneeswijze om mensen te kunnen helpen, dat wilde ik ook!
Met veel enthousiasme ben ik in 2014 de intensieve driejarige HBO opleiding tot Acupuncturist bij Qing Bai in Amersfoort gestart. Wat een prachtige tijd! Ik heb veel stage gelopen, bij veel verschillende praktijken. Zo heb ik er uiteindelijke voor gekozen om te mij te verdiepen in mijn huidige werkwijze, Engaging Vitality.

Om mijn kennis op peil te houden en te vergroten volg ik regelmatig bijscholingen.

Verschil tussen westerse en oostere geneeswijzen

In mijn beleving is het grootste verschil tussen de westerse en oosterse geneeswijzen het volgende: in de westerse geneeskunde wordt er voornamelijk gekeken naar een deel van de totale mens: de klacht. Er wordt diep ingegaan op details waardoor de samenhang van de gehele mens verloren lijkt. In de acupunctuur daarentegen wordt er gekeken naar de mens achter de klacht. Door de mens in zijn/haar totaliteit te behandelen, wordt de achterliggende oorzaak behandeld en daarmee verdwijnt de klacht. Daarnaast worden, indien mogelijk, tegelijkertijd eventuele nevenklachten meegenomen in de behandeling. Tevens wordt herhaling van de klacht eerder voorkomen.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur, de NVA. Bij de NVA was ik tot 2023 kaderlid bij de afdeling communicatie en mocht ik helpen om onderwijspakketten voor diverse scholen (HBO) samen te stellen. Het eerste lespakket voor de basisschool hebben we in 2022 afgerond. Ook was ik betrokken bij het samenstellen van het vakblad.

Praktijk voor Acupunctuur
Bertha Elzinga

Krûme Swynswei 2
9245 HC  Nij Beets

06 - 3096 7463
info@acupunctuur-berthaelzinga.nl

KVK 69455031

Registratienummer NVA D4049
Lid KAB

Openingstijden

Maandag

gesloten

Dinsdag

gesloten

Woensdag

09.00 - 17.45

Donderdag

09.00 - 17.45

Vrijdag

09.00 - 12.45

Zaterdag

gesloten

Zondag

gesloten

 

 

Top