Voel je beter met de goede Qi

Zaterdag 15 december 2018 heb ik een eerste deel van een mooie verdiepende bijscholing gevolgd. Deze werd gegeven door Felix de Haas (tevens docent in Engaging Vitality).

‘De staat van de beoefenaar’.

Kennis van oude meesters, duizenden jaren geleden en ontwikkelingen vanuit de geschiedenis, heel mooi vertaald naar nu. Hoe je als beoefenaar meer kunt bereiken door werken met Qi, van jezelf, van de cliënt en het werken met de naald. Alles voor de beste resultaten om de gezondheid van de zorgvrager te optimaliseren.

Bij Qing Bai staat de scholing als volgt omschreven:
De staat van de beoefenaar en de kunst van het prikken, een introductie tot belangrijke aspecten van de klassieke acupunctuur.
De wijze waarop acupunctuur onderricht en gepraktiseerd wordt in het Westen heeft nog steeds grote hiaten. Dit heeft meerdere oorzaken. Allereerst hebben de sociale en politieke ontwikkelingen in de vorige eeuw in China er toe bijgedragen dat belangrijke aspecten verloren zijn gegaan. Ook is er bij de transmissie van Oost naar West wederom veel verloren gegaan.

Een zeer belangrijk element in de klassieke acupunctuur is de staat van de beoefenaar en de kunst van het prikken. Dit aspect is bijna geheel verloren gegaan in het moderne TCM onderwijs, maar is in feite een van de meest elementaire aspecten. Acupunctuur is uiteindelijk een subtiele interactie tussen de Qi van de beoefenaar en die van de patiënt. Daarin is de fysieke als wel de mentale staat van de beoefenaar van zeer groot belang. Alleen als wij zelf geworteld zijn, onze Qi vrijelijk stroomt, we in een staat van dynamische stilte zijn, we verbonden zijn, we zelf een hemelse as 灵枢 (Ling Shu) worden, kunnen we optimaal acupunctuur beoefenen. Op deze wijze kunnen we ook connectie maken met de Qi van onze patiënt. Hoewel in moderne TCM boeken het begrip “De Qi” 得氣 (obtaining of Qi) meestal enkel wordt aangeduid als een sensatie die de patiënt ervaart, wordt in de klassieke teksten als de Ling Shu duidelijk beschreven dat het ook een subtiele gewaarwording is in de beoefenaar. Maar je kan dat alleen waarnemen als je zelf in de juiste staat verkeert. De kunst van het prikken is dus een uiterst subtiele communicatie van de Qi van de beoefenaar met de Qi van de patiënt. Als je deze kunst beheerst is het mogelijk om met weinig naalden een veel groter resultaat te boeken.

In deze 2 daagse module zal dieper op deze materie worden ingegaan. Een aantal begrippen die van groot belang zijn voor het optimaal uitoefenen van acupunctuur zullen behandeld worden en er wordt gekeken naar de filosofische en historische aspecten van deze begrippen. Ook zal er aandacht zijn voor de praktische toepassing waarbij we middels oefeningen oog hebben voor onze fysieke positie en onze mentale staat. Tevens is er aandacht voor het prikken zelf. Hoe wij dus de Qi kunnen engageren. Dit zal een enorme meerwaarde geven in je dagelijkse praktijk. Je zult merken dat je op deze wijze veel meer impact kan hebben met je naalden dan anders.

Deze module is onderdeel van een langere serie van modules die stapsgewijs dieper zullen ingaan op de filosofische en historische achtergronden van belangrijke begrippen in de Traditionele Oost Aziatische Geneeskunde. Een dieper begrip zal de therapeut dichter brengen bij de bron van deze rijke traditie en zal ook van grote waarde zijn in de klinische praktijk.

In de eerste module zullen o.a. de volgende begrippen behandeld worden:

Qi 氣
Shen 神
Xin 心 Heart/ Mind
Yi 意 Intention/Attention/Awareness
Zhi 智 Wisdom/ Know-how
Zhi 志 Will
Ji 機 Mechanism, Incipience
Cheng 正 Alignment
Jing 靜 Tranquility/Stillness
Tong 通 Opening
Xinhai心齋 Fasting of the Mind
Zuowang 坐忘 Sitting in Oblivion
Wu Wei 無爲 Effortless Action
Ziran 自然 Self-so-ing
The Wu 轂 and Shu 枢 , Entering the hub of the wheel, becoming a divine pivot
Shi 勢 Propensity
Gu 固 Coherence
De Qi 得氣 Obtaining Qi
Ling Shu 灵枢 Divine Pivot

Al deze bovenstaande begrippen spelen een belangrijke rol in de fysieke en mentale staat van de beoefenaar. Ze zijn ontleend aan de klassieke filosofische en medische literatuur. Veel van deze begrippen hebben verschillende lagen van betekenis. In deze eerste module zal in ieder geval een begin gemaakt worden om deze begrippen verder uit te diepen en te kijken naar hun relevantie in de hedendaagse klinische praktijk.

Praktijk voor Acupunctuur
Bertha Elzinga

Krûme Swynswei 2
9245 HC  Nij Beets

06 - 3096 7463
info@acupunctuur-berthaelzinga.nl

KVK 69455031

Registratienummer NVA D4049
Lid KAB

Openingstijden

Maandag

gesloten

Dinsdag

09.00 - 18.00

Woensdag

09.00 - 18.00

Donderdag

09.00 - 18.00

Vrijdag

gesloten

Zaterdag

gesloten

Zondag

gesloten

 

 

Top